<<<zpět

Rok Počet
1947 7
1948 90
1949 1506+3*
1950 2025
1951 614/236MB**
1952 1864MB
Celkem 6342
z toho MB 2100

*- 2 sanitní a 1 dodávkový vůz

**- MB znamená vozy vyrobené v Maldé Boleslavi

Export T600 do některých zemí

Země Počet
Rakousko 435
Čína 200
Německo 195
Švédsko 184
Kanada 168
Begie 167
Švýcarsko 153
Maďarsko 146
SSSR 126
Egypt 45
Maroko 26

<<<zpět